Takie informacje cieszą, że w tej niesłychanie ważnej sprawie Polacy są jednogłośni. Mowa oczywiście o żywności genetycznie modyfikowanej.

Poniżej przedstawiam list, który otrzymałem właśnie dzisiaj drogą elektroniczną:

POLACY ZGODNIE MÓWIĄ NIE DLA GMO, ŻĄDAJĄ ODRZUCENIA NOWEJ USTAWY O GMO ORAZ
NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA ZAKAZU UPRAW MON810. Konferencja prasowa
Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” pt. ‚GMO – USTAWOWE OSZUSTWO’

zobacz zdjęcia
http://www.icppc.pl/antygmo/2010/02/konferencja-prasowa-gmo-ustawowe-oszustw
o/

Do Koalicji należy prawie 400 organizacji/instytucji/jednostek oraz osób
prywatnych w tym rolnicy i organizacje rolnicze, naukowcy, ekolodzy i różne
organizacje społeczne, politycy, przedsiębiorcy i ich organizacje,
konsumenci i ich organizacje. www.polska-wolna-od-gmo.org

W konferencji wzięli udział:
1. Doc. dr hab. Katarzyna Lisowska, biolog molekularny, pracownik działu
badawczego Instytutu Onkologii w Gliwicach, która przedstawiła fakty naukowe
świadczące o ryzyku, jakie towarzyszy otwartemu użyciu organizmów
genetycznie zmodyfikowanych, oraz niefrasobliwości naukowców propagujących
te uprawy, w sytuacji braku realnych barier ochronnych i zabezpieczeń
chroniących przed niekontrolowanym uwolnieniem ich do środowiska.

2. Anna Bednarek i Urszula Wyrwicka, rolniczki reprezentujące tradycyjne i
ekologiczne gospodarstwa, które omówiły temat: „Dlaczego nie chcemy GMO”
oraz rezultaty ogólnopolskiej akcji pt. „Tradycyjne i ekologiczne
gospodarstwa zapraszają Posłów i Senatorów”
http://www.icppc.pl/zaproszenia/.
Przedstawiły także swoje uzasadnione obawy wywołane groźbą potencjalnego
wprowadzenia w życie nieodpowiedzialnego aktu prawnego legalizującego
niekontrolowane rozpowszechnianie GMO na polskich ziemiach.
‚…Przywieźliśmy do Sejmu ŻYWIECKIE SERCE z piernika z napisem „NIE dla GMO
i Pomagajmy Ziemi Rodzić” Jedno duże dla Marszałka Sejmu i około 30 szt. dla
zwolenników GMO aby rozmrozić ich serca, aby zmusić ich do refleksji, że oni
też mają dzieci za których przyszłość odpowiadają…’ – powiedziała Anna
Bednarek

3. Janusz Wojciechowski, wiceprzewodniczący Komisji d/s Rolnictwa w
Parlamencie Europejskim, który skomentował nielegalne uprawy kukurydzy MON
810 na terenie Polski, przedstawiając odpowiedź Stavrosa Dimasa, komisarza
ds. środowiska w UE, na swoje zapytania w sprawie GMO.

4. Próbę naruszenia art. 39 Konstytucji RP omówili prof. dr hab. Ewa
Rembiałkowska SGGW – kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej Wydziału Nauk o
Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz prof. dr hab. Tadeusz Żarski –
kierownik Zakładu Higieny Zwierząt i Środowiska na SGGW, którzy udowodnili
eksperymentalny i nieprzewidywalny charakter zastosowań GMO w żywności dla
ludzi i zwierząt oraz brak należytej informacji o zagrożeniach i ryzyku
związanym ze stosowaniem GMO w żywności i paszach.

5. Naruszenie art. 74 w związku z art. 86 Konstytucji uzasadnił prof. zw. dr
hab. Ludwik Tomiałojć, wykładowca podstaw ochrony przyrody i zasady rozwoju
zrównoważonego, Uniwersytet Wrocławski, który przedstawił stanowisko
Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, zawierające wniosek o
wprowadzenie natychmiastowego moratorium na stosowanie GMO w tzw. użyciu
otwartym tzn. w uprawach komercyjnych i eksperymentalnych.
http://www.icppc.pl/antygmo/2010/02/oswiadczenie-komitetu-ochrony-przyrody-p
an-w-sprawie-uwalniania-do-srodowiska-organizmow-modyfikowanych-genetycznie-
gmo-%E2%80%93-koniecznosci-moratorium-i-wielostronnych-badan/

6. Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w
podsumowaniu powiedział:
‚… Nasze zarzuty do ustawy, oparte na najnowszej wiedzy naukowej i
przepisach obowiązującego w Polsce prawa, kwalifikują proponowane
rozwiązanie legislacyjne do odrzucenia w całości, a w przypadku jego
uchwalenia przez Parlament – będą stanowić podstawę do zaskarżenia do
Trybunału Konstytucyjnego…’

zobacz zdjęcia
http://www.icppc.pl/antygmo/2010/02/konferencja-prasowa-gmo-ustawowe-oszustw
o/